Na základe požiadavky p. Bohumíra Lineka, bytom Olešná 673 o poskytnutie informácii zo dňa 4.4.2012 o 15.49 hod. Vám v zmysle § 16 ods. 1zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorích zákonov.

pdf Odpoveď starostu na požiadavky o sprístupnenie informácii.pdf / 458.97 Kb