Vážení občania, oznamujeme Vám, že každý prvý pondelok v mesiaci bude pán JUDr. Vladimír Duraj poskytovať naším občanom bezplatné právne poradenstvo na Obecnom úrade Olešná. Dňa 06.02.2023 bude p. JUDr. Duraj prítomný na Obecnom úrade Olešná od 13:00 hod.