V Olešnej v časti Potôčky nad cintorínom, neznámy občan vysypal smeti na cestu pri cintoríne. Keď si už dotyčný občan neváži prírodu ani okolie cintorína, ako ho môžeme nazvať, len „super idiot“. V smetiach sa našla stránka listu, ale žiaľ bez mena.

Štefan Cudrák
starosta obce