Oznamujeme občanom, že podmienky poskytnutia prostriedkov na obnovu rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky sú prístupne na internetovom linku www.obnovdomov.sk Odporúčame potenciálnym žiadateľom sledovať webové sídlo SAŽP www.sazp.sk a www.obnovdom.sk, kde sú priebežne zverejňované aktuálne informácie o podpore na obnovu RD.