Za starostu obce bol zvolený:

Stanislav Novotný, 55 r., zámočník, Olešná 566, Nezávislý kandidát, 253 hlasov
 
Za poslancov boli zvolení:
 
Katarína Plešivčáková, PhDr., 32 r., samostatný radca, Olešná 462, ĽS - HZDS, 295 hlasov
Janka Papíková, Mgr., 48 r., pedagóg, Olešná 674, Nezávislý kandidát, 288 hlasov
Štefan Fuják, 55 r., vodič, Olešná 644, Nezávislý kandidát, 284 hlasov
Martin Slovák, Ing., 38 r., stredoškolský učiteľ, Olešná 561, SMER, 260 hlasov
Peter Čík, 38 r., strojník, Olešná 664, SNS, 253 hlasov
František Jaroš, 59 r., robotník, Olešná 640, ĽS - HZDS, 228 hlasov
Emília Červencová, 61 r., učiteľka, Olešná 734, ĽS - HZDS, 212 hlasov
Ladislav Bocko 36 r., živnostník, Olešná 473, SMER, 209 hlasov
Anton Kubiš, RSDr., 63 r., obchodný manažér, Olešná 292, SMER, 201 hlasov 
 
Nezvolení kandidáti
 
Kandidáti na starostu:
 
Rudolf Kvašňovský, 39 r., živnostník, Olešná 517, SNS, 215 hlasov
Katarína Plešivčáková, PhDr., 32 r., samostatný radca, Olešná 462, ĽS - HZDS, 168 hlasov
Ladislav Bocko, 36 r., živnostník, Olešná 473, SMER, 122 hlasov
Janka Papíková, Mgr., 48 r., pedagóg, Olešná 674, Nezávislý kandidát, 109 hlasov
Jozef Cvikel, 35 r., obchodný manažér, Olešná 145, SDĽ, 19 hlasov
Ondrej Bielský, 44 r., stavebný technik, Olešná 500, HZD, 18 hlasov
 
Náhradníci za poslancov obecného zastupiteľstva:
 
Libuša Comorková, 43 r., živnostníčka, Olešná 465, SMER, 193 hlasov
Pavol Cvinček, 56 r., elektromontér, Olešná 647, SMER, 187 hlasov
Milan Ficek, 52 r., živnostník, Olešná 671, SNS, 177 hlasov
Eva Kudláčová, 57 r., krajčírka, Olešná 602, KSS, 171 hlasov
Mária Badžgoňová, 30 r., admin. pracovník, Olešná 299, SNS, 161 hlasov
Iveta Franková, 44 r., THP, Olešná 520, Nezávislý kandidát, 157 hlasov
Anna Machovčiaková, 45 r., účtovníčka, Olešná 118, SNS, 151 hlasov
Ján Comorek, 51 r., robotník, Olešná 21, ĽS - HZDS, 149 hlasov
Štefan Latka, 43 r., rušňovodič, Olešná 735, KSS, 149 hlasov
Peter Badžgoň, 33 r., elektrikár, Olešná 643, SNS, 148 hlasov
Janka Masnicová, Ing., 38 r., ekonómka, Olešná 567, SMER, 138 hlasov
František Chabroň, 31 r., živnostník, Olešná 212, Nezávislý kandidát, 136 hlasov
Juraj Čimbora, 37 r., technik, Olešná 666, SNS, 127 hlasov
Helena Molovčáková, 41 r., inval. dôchodkyňa, Olešná 529, SMER, 120 hlasov
Ondrej Bielský, 44 r., stavebný technik, Olešná 500, HZD, 113 hlasov
Alena Šeligová, 37 r., pradiarka, Olešná 546, SNS, 111 hlasov
Andrea Kyčerková, Ing., 27 r., manažér, Olešná 212, SNS, 100 hlasov
Alena Suranová, Bc., 37 r., manažér, Olešná 538, ĽS - HZDS, 96 hlasov
Radovan Hnidka, Ing., 34 r., projektant, Olešná 528, HZD, 94 hlasov
Josef Kampf, 57 r., robotník, Olešná 474, ĽS - HZDS, 38 hlasov 
 
 
{backbutton}