SODBInštruktážne video - Základné informácie a Inštruktážne video - Ako sa sčítať sú dostupné na stiahnutie na www.scitanie.sk