Miestna volebná komisia v Olešnej podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1.
Ondrej Bielský, 44 r., stavebný technik, Olešná 500, HZD
2.
Ladislav Bocko, 36 r., živnostník, Olešná 473, SMER
3.
Jozef Cvikel, 35 r., obchodný manažér, Olešná 145, SDĽ
4.
Rudolf Kvašňovský, 39 r. živnostník, Olešná 517, SNS
5.
Stanislav Novotný, 55 r., zámočník, Olešná 566, nezávislý kandidát
6.
Janka Papíková, Mgr., 48 r., pedagóg, Olešná 674, nezávislý kandidát
7.
Katarína Plešivčáková, PhDr., 32 r., samostatný radca, Olešná 462, ĽS - HZDS

 

 

{backbutton}