Oznamujeme, že dňa 20.2.2021 /sobota/ bude prebiehať testovanie občanov obce Olešná v budove Základnej školy s MŠ Olešná Polgrúň č. 464 v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod. Prestávka na obed od 12.00 hod do 13.00 hod.
Každý občan, ktorý sa zúčastní testovania dostane 1 ks respirátora zadarmo

K testovaniu je potrebné si priniesť občiansky preukaz.

Obec zabezpečuje občanom obce s trvalým pobytom Olešná nad 65 rokov veku po 2 ks respirátorov.

Štefan Cudrák
Starosta obce