Miestna volebná komisia v Olešnej podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1.
Pete Badžgoň, 33 r., elektrikár, Olešná 643, SNS  
2.
Mária Badžgoňová, 30 r., administratívny pracovník, Olešná 299, SNS
3.
Ondrej Bielský, 44 r., stavebný technik, Olešná 500, HZDS 
4.
Ladislav Bocko, 36 r., živnostník, Olešná 473, SMER  
5.
Ján Comorek, 51 r., robotník, Olešná 21, ĽS - HZDS
6.
Libuša Comorková, 43 r., živnostníčka, Olešná 465, SMER  
7.
Štefan Cudrák, 52 r., robotník, Olešná 116, ĽS - HZDS
8.
Pavol Cvinček, 56 r., elektromontér, Olešná 647, SMER
9.
Emília Červencová, 61 r., učiteľka, Olešná 734, ĽS - HZDS
10.
Juraj Čimbora, 37 r., technik, Olešná 666, SNS
11.
Peter Čík, 38 r., strojník, Olešná 664, SNS
12.
Milan Ficek, 52 r., živnostník, Olešná 671, SNS
13. Iveta Franková, 44 r., THP, Olešná 520, nezávislý kandidát
14.
Štefan Fuják, 55 r., vodič, Olešná 644, nezávislý kandidát
15.
Radovan Hnidka, Ing., 34 r., projektant, Olešná 528, HZD
16.
František Chabroň, 31 r., živnostník, Olešná 212, nezávislý kandidát
17.
František Jaroš, 59 r., robotník, Olešná 640, ĽS - HZDS
18.
Josef Kampf, 57 r., robotník, Olešná 474, ĽS - HZDS
19.
Anton Kubiš, RSDr., 63 r., obchodný manažér, Olešná 292, SMER
20.
Eva Kudláčová, 57 r., krajčírka, Olešná 602, KSS
21.
Andrea Kyčerková, Ing., 27 r., manažér, Olešná 212, SNS
22.
Štefan Latka, 43 r., rušňovodič, Olešná 735, KSS
23.
Anna Machovčiaková, 45 r., účtovníčka, Olešná 118, SNS
24.
Janka Masnicová, Ing., 38 r., ekonómka, Olešná 567, SMER
25.
Helena Molovčáková, 41 r., invalidná dôchodkyňa, Olešná 529, SMER
26.
Janka Papíková, Mgr., 48 r., pedagóg, Olešná 674, nezávislý kandidát
27.
Katarína Plešivčáková, PhDr., 32 r., samostatný radca, Olešná 462, ĽS - HZDS  
28.
Martin Slovák, Ing., 38 r., stredoškolskýučiteľ, Olešná 561, SMER
29.
Alena Suranová, Bc., 37 r., manažér, Olešná 538, ĽS - HZDS
30.
Alena Šeligová, 37 r., pradiarka, Olešná 546, SNS

 

{backbutton}