Aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorení covid-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické sčítanie obyvateľov realizuje podľa zákonom stanovenej doby sčítania v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Obyvatelia sa sčítajú sami alebo pomocou inej osoby, najmä blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti.

Asistované sčítanie tzn. sčítanie obyvateľov pomocou stacionárnych asistentov sčítania v kontaktných miestach alebo pomocou mobilných asistentov sčítania v mieste bydliska sa uskutoční od 1.4.2021 najneskôr do 31.10.2021.