Upozornenia pre tých občanov, ktorí boli pri testovaní pozitívni ale aj pre ich rodinných príslušníkov a osoby, ktoré sú vyhľadaným kontaktom, a to:
Uvedené osoby musia zotrvať v karanténe min. 10 dní bez ohľadu na to či boli testované RT-PCR testom alebo antigénovým testom pri celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.
V prípade nedodržania povinností a pri zistení porušenia v tejto veci, budú postúpení k riešeniu príslušníkom polície (ORPZ).

Upozornenie pre občanov bolo doručené obci dňa 04.11.2020 z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci.