V zmysle § 16 ods. 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí obec Olešná v súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávy obcí vyhlásené predsedom NR SR rozhodnutím č. 225/210 Z.z na sobotu 27 november 2010 uvádza: počet obyvateľov obce Olešná: 1945