Oznámenie o konanom očkovaní psov v spolupráci s MVDr.Jozefom Mudríkom - povereným veterinárnym lekárom a Obcou Olešná, zastúpenou starostom obce Štefanom Cudrákom.
Oznamujeme, že pravidelné očkovanie psov proti besnote, starších ako tri mesiace, sa uskutoční vo štvrtok, dňa: 25.06.2020 za úhradu 6,- €
Harmonogram očkovania:
07,30 – 08,30 hod. pri Obecnom úrade
08,30 – 09,30 hod. pri obchode Potôčky
09,30 – 09,45 hod. pri obchode Polgrúň
09,50 – 10,15 hod. pri Kasíne - Olešná
10,15 – 10,45 hod. pri bývalom obchode Olešná u Bytčánkoch
10,45 – 11,30 hod. Šulkov Potok

Vydanú očkovaciu známku za rok 2020 a potvrdenku o zaplatení si uschovajte pre kontrolu. Pri hromadnom očkovaní je možné doočkovať aj ochranu proti iným ochoreniam psov za cenu 14,- € , tiež aj vystaviť preukaz za 0,50 € a uskutočniť trvalé označenie psa čipovaním za 10,- € + 3,50 cena za registráciu do CRSZ.
Dodržiavajte aktuálne opatrenia NV SR pre Covid-19, odstup medzi občanmi minimálne 2 metre.