S účinnosťou od 1. júla 2010 žiadame občanov, aby pri overovaní listín na matrike Obecného úradu Olešná spoločne s listinami vždy predložili aj svoj doklad totožnosti ( občiansky preukaz, pas ).

Ďalej upozorňujeme občanov, že "potvrdenie o občianskom preukaze" nie je plnohodnotná náhrada za občiansky preukaz, nie je verejnou listinou určenou na právny úkon osvedčovania podpisu a z tohto dôvodu  nie je možné po jeho predložení vykonať overenie podpisu.