Na základe informácie SAD Žilina, a.s., prevádzka Čadca oznamujeme občanom, že od 18.05.2020 autobusy premávajú v prázdninovom režime.