Obec Olešná oznamuje, že z dôvodu nenaplnenosti potrebného počtu účastníkov sa V. reprezentačný ples, ktorý sa mal konať dňa 01. februára 2020 v sále Kultúrneho domu v Olešnej ruší.

Štefan Cudrák
starosta obce