Stolové kalendáre obce Olešná pre rok 2020 si môžete prevziať v kancelárii č. 1 Obecného úradu.
Kalendáre sa prideľujú v počte 1 ks na súpisné číslo v obci.