Všetky informácie sú uvedené v správe a v štatúte. Nominácie prijímame do 30.11.2019 do 24:00 h cez link https://lnk.sk/dquS

ikona word  ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 v Žilinskom kraji - tlačová správa    64,282  KB

pdf  ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 v Žilinskom kraji - štatút    393,628  KB

ikona jpg  ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 v Žilinskom kraji - plagát    226,973  KB