Certifikát za rok 2018 - Množstvo triedeného zberu