V roku 2018 vznikla organizácia Integrovaná dopravy Žilinského kraja, ktorá má za úlohu pripraviť vznik Integrovaného dopravného systému (IDS), ktorý umožní cestovať na území kraja viacerými druhmi dopravy za výhodných podmienok pre cestujúcich.
Na začiatku prípravy IDS je potrebné zosúladiť cestovné poriadky jednotlivých druhov dopravy tak, aby bol v čo najväčšej miere umožnený plynulý prestup medzi nimi.
Predkladaný návrh má zabezpečiť zlepšenie prestupu medzi autobusovou dopravou a železničnou dopravou v Turzovke.

Na linkách 502458 a 502459 sú navrhované zmeny, ktoré tvoria prílohu tohto listu.

pdf List k návrhu na úpravu cestovných poriadkov    73,614 KB

pdf Návrh zmien cestovného poriadku    33,906 KB