V roku 2009 skutočná cena vývozu 110 l nádoby – 2,82 Є (84,95 SK). Občan zaplatil za 4 ks žetónov 8 Є (240 SK), tj. jeden žetón = 2 Є (60 SK). Rozdiel v cene 0,828 Є (24,95 SK) doplatila obec. V roku 2010 firma T+T Žilina zvýšila cenu skladočného na skládke v P. Chlmci z 35,99 Є (1084,27 SK) na 55,48 Є (1671,39 SK) tj. o 19,48 Є (587,12 SK) o 54 %. Obec Olešná preto bola nútená zvýšiť cenu za odvoz odpadu z 8 Є (240 SK) na 10 Є o 25 %. Za 1 ks 110 l nádoby 2,49 Є (75 SK) – skutočná cena za vývoz 110 l nádoby je 3,39 Є (102,12 SK). Rozdiel v cene 0,9 Є (27,12 SK) ešte vyšší ako v roku 2009 dopláca obec.

Občania Olešnej majú zadarmo zvoz plastov, kovu, skla 12 krát ročne, 2 krát ročne zvoz veľkoobjemového odpadu. Taktiež dostávajú zadarmo plastové vrecia a prvá popolnica je zdarma. Obec ročne dopláca na odpade zhruba 15 000 Є (450 000 SK). Obec Olešná vyzýva občanov aby dôsledne separovali odpad, aby neumožňovali vo vlastnom záujme, sypať odpad obyvateľom susedných obcí do kontajnerov obce Olešná. Aby udržiavali poriadok na cintorínoch, nevytvárali priamo pri hroboch skládky odpadu. Cintoríny sú vizitkou každej obce! Preto úctu k zomrelým vyjadrime aj tým, že budeme udržiavať poriadok na cintoríne a dodržiavať cintorínsky poriadok. Za pochopenie a uskutočnenie týchto námetov na zníženie nákladov na odvoz odpadov Vám chceme poďakovať


poslanci OZ