Vážení cestujúci / necestujúci autobusovou dopravou.

V mesiaci november 2017 bude vykonaný prieskum, ktorý by mal zistiť dôvody, prečo obyvatelia územia, ktoré obsluhuje SAD Žilina a. s. používajú prímestskú autobusovú dopravu alebo naopak radšej používajú individuálnu dopravu osobným autom, prípadne iné druhy dopravy.
Obraciame sa na Vás s prosbou vyplniť krátky dotazník, prostredníctvom ktorého chceme zistiť Vašu spokojnosť s využívaním služieb SAD Žilina a. s. a zároveň identifikovať faktory, ktoré ovplyvňujú Vaše rozhodovanie cestovať hromadnou alebo individuálnou dopravou.

Dotazníky sú zostavené pre dve cieľové skupiny – tých, ktorí používajú, ale aj tých, ktorí nepoužívajú autobusovú dopravu. Zaujímajú nás dôvody oboch strán. Vyplnenie dotazníka Vám zaberie približne 5 minút. Váš názor je veľmi dôležitý. Pomôže nám upraviť ponuku služieb podľa Vašich predstáv.

Odkaz na dotazník a ďalšie informácie sa otvoria po kliknutí na túto vetu.