Dňom 16. októbra 2017 bude v predmetnom úseku cesty I/18 zabezpečovaná cestná doprava bez obmedzení.
Predchádzajúce obmedzenie – obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2x3,00 m, rýchlosť 30 km/hod, bude k tomuto termínu zrušené!