Informácia pre občanov k zasielanie - Potvrdení o žití – ČSSZ
Pokud poživatelé důchodu mají důvody, které jim brání nechat si ověřit vlastnoruční podpis na Potvrzení o žití, mohou poslat tiskopis bez tohoto ověření podpisu a připojit krátké zdůvodnění své situace, která jim znemožňuje nechat si podpis na Potvrzení o žití úředně ověřit.
ČSSZ Potvrzení o žití zaslané elektronicky e-mailem na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. bez úředně ověřeného vlastnoručního podpisu důchodce či bez jeho uznávaného elektronického podpisu vzhledem k celosvětové pandemické situaci přijímá bez dodržení všech předepsaných zákonných náležitostí POUZE za situace, kdy z objektivních důvodů (např. uzavření pošt) není možné tiskopis doručit jiným způsobem. Odesilatel však musí v průvodním textu e-mailu pravdivě uvést důvod, který mu brání zaslat ČSSZ potvrzení o žití standardním způsobem.

pdf  Usmernenie k plošnému testovaniu - "Spoločná zodpovednosť"    412,024 KB

Na nasledujúcej stránke sa nachádza súbor informácii k plošnému testovaniu: https://www.somzodpovedny.sk/

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky   142,195 kb

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7694/2020 zo dňa 30.09.2020.

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - nosenie rúšok   113,716 KB

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7852/2020 z 29.09.2020.

(Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca, ul. Horná 2483, 022 01 Čadca) - Informácia pre občanov o povinnosti registrácie chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca ( ďalej len „RVPS“) v zmysle § 16 ods.1 a ods. 7 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte AMO (afrického moru ošípaných) v okolitých krajinách a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR je jedným z elementov v rámci aktivít a krokov týkajúcich sa pripravenosti na nákazu mať prehľad o súčasnom stave počtu chovov ošípaných.

Na základe vyššie uvedeného informujeme preto občanov o povinnosti registrácie chovu ošípaných už od 1 ks chovaného aj na vlastnú potrebu najneskôr do 23.10.2020.

pdf Tlačivo na registráciu jednej ošípanej    69,416  KB