Od 01. 06. 2020 bude prímestská autobusová doprava prevádzkovaná v „špeciálnom“ režime, ktorý zabezpečí dochádzanie žiakov a zamestnancov do materských a základných škôl (I. stupeň + piaty ročník) a zohľadní aktuálne požiadavky na prepravu cestujúcich.

Cestovné poriadky budú v čo najkratšom termíne prístupné na stránke http://www.cp.sk, resp. si Vám dovoľujeme dať do pozornosti oznam na webovom sídle dopravných spoločností:

SAD Žilina, a.s.
https://www.sadza.sk/aktualita/674-specialny-rezim-premavania-autobusov-od-01--juna-2020/

ARRIVA Liorbus, a.s.
https://arriva.sk/liorbus/liptov-a-orava-zoznam-pridanych-dopravnych-spojov-nad-ramec-prazdninoveho-rezimu-pre-ziakov-a-zamestnancov-do-ms-a-zs/

Na základe informácie SAD Žilina, a.s., prevádzka Čadca oznamujeme občanom, že od 18.05.2020 autobusy premávajú v prázdninovom režime.

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 48, Žilina doručil Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja správu o hodnotení strategického dokumentu: "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja".