pdfNÁVRH Dodatok č. 6-2022 k VZN č. 10-2015 o dani z nehnuteľností 235.21 KB

Vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná: 31.8.2022
Zverejnený na webovej stránke obce Olešná: 31.8.2022
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 14.9.2022