pdfNÁVRH - Dodatok č. 1/2021 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná o miestnych daniach č. 9/2015  412.98 KB

Návrh dodatku č. 1/2021 k VZN č. 9/2015 – vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa: 26.11.2021
Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu Dodatku č. 1/2021 k VZN č. 9/2015 do: 13.12.2021

pdfNÁVRH - Dodatok č. 5/2020 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná o dani z nehnuteľností č. 10/2015  252,747 KB

Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu Dodatku č. 5/2020 k VZN č. 10/2015 do: 09.12.2020
Návrh dodatku č. 5/2020 k VZN č. 10/2015 – vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa: 27.11.2020

pdf  NÁVRH - Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2016   537,491 KB


Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu - Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2016 do: 01.02.2020
Návrh VZN č. 2/2019 – zverejnený na internetovej adrese dňa: 23.01.2020
Návrh dodatku stiahnutý z webovej stránky: