Začiatok rokovaní vždy o 10.00 hod.

04.02.2022
24.03.2022
05.05.2022
23.06.2022
25.08.2022
13.10.2022
24.11.2022