pdfNávrh VZN Obce Olešná č. 3/2021 o určení spádovej MŠ pre deti s trvalým pobytom v obci Olešná  261.12 KB

Návrh VZN o určení spádovej MŠ pre deti s trvalým pobytom v obci Olešná č. 3/2021 vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa: 04.11.2021
Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu VZN č. 3/2021 do: 15.11.2021
Návrh VZN č. 3/2021 schválený na zverejnenie Obecným zastupiteľstvom obce Olešná dňa: 28.10.2021, číslo uznesenia:
216/2021