Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Olešnej pre rok 2021:
08.04.2021
20.05.2021
24.06.2021
29.07.2021
09.09.2021
28.10.2021
25.11.2021
21.12.2021