TLAČIVÁ STAVEBNÉHO ÚSEKU na stiahnutie

ikona wordOhlásenie drobnej stavby   56,320 KB

ikona wordOhlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác   64,512 KB

ikona wordNávrh na povolenie zmeny v užívaní stavby   52,736 KB

ikona wordNávrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia   86,016 KB

ikona wordNávrh na vydanie územného rozhodnutia   73,728 KB

ikona wordŽiadosť o stavebné povolenie spojené s územným rozhodnutím   99,840 KB

ikona wordŽiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením   79,872 KB

ikona wordŽiadosť o stavebné povolenie - zmena dokončenej stavby  

ikona wordŽiadosť o povolenie na odstránenie stavby  

ikona wordŽiadosť o povolenie MZZO (MZZO - malý zdroj znečistenia ovzdušia)   42,496 KB

ikona wordŽiadosť o udelenie súhlasu k užívaniu MZZO   42,496 KB

ikona wordPostup pri povoľovaní vodných stavieb  31,744 KB

ikona wordŽiadosť o zriadenie vodnej stavby

ikona wordŽiadosť o kolaudáciu studne   58,368 KB

ikona wordŽiadosť o výrub drevín   53,760 KB

 ikona word Zoznam dotknutých úradov štátnej správy  35,840 KB