JUBILANTI obce Olešná v mesiaci august 2020

JUBILEUM v mesiaci august 2020 oslávili:

Veronika Šuleková
Olešná - 80 rokov

Jozefa Pionteková
Olešná - 75 rokov

Milan Comorek
Olešná - 70 rokov


 

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci júl 2020

JUBILEUM v mesiaci júl 2020 oslávili:

František Červenec
Olešná - 70 rokov

Štefan Vyrobík
Olešná - 75 rokov

Monika Hrošová
Olešná - 80 rokov

Ladislav Nekoranec
Olešná - 70 rokov

 

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci jún 2020

JUBILEUM v mesiaci jún 2020 oslávil:

Antónia Bydlošáková
Olešná - 70 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci máj 2020

JUBILEUM v mesiaci máj 2020 oslávil:

Mária Fojtíková
Olešná - 70 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2020

JUBILEUM v mesiaci apríl 2020 oslávila:

p. Emília Lašová
Olešná - 85 rokov


 

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci február 2020

JUBILEUM v mesiaci február 2020 oslávil:

Štefan Hurík
Olešná - 70 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci január 2020

JUBILEUM v mesiaci január 2020 oslávili:

Ján Perďoch
Olešná - 70 rokov

Štefan Zajac
Olešná - 75 rokov

Emília Bohdaňová
Olešná - 70 rokov

Jozef Koniar
Olešná - 75 rokov

Veronika Zimková
Olešná - 80 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci december 2019

JUBILEUM v mesiaci december 2019 oslávili:

Anna Fojtíková
Olešná - 75 rokov

Mária Hrušková
Olešná - 70 rokov

Anna Kramarčíková
Olešná - 70 rokov

Vladimír Pleva
Olešná - 85 rokov

František Ďurkáč
Olešná - 70 rokov

Rozália Bašovská
Olešná - 80 rokov