JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2020

JUBILEUM v mesiaci júl 2021 oslávili:

Emília Chabroňová
Olešná - 75 rokov

Terézia Badurová
Olešná - 80 rokov

Mária Trlíková
Olešná - 80 rokov

Anna Svitková
Olešná - 70 rokov

Jozefa Barčíková
Olešná - 75 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2020

JUBILEUM v mesiaci jún 2021 oslávili:

Anna Kamenišťaková
Olešná - 90 rokov

Verona Kubišová
Olešná - 85 rokov

Pavol Bydlošák
Olešná - 70 rokov

Sidónia Golisová
Olešná - 75 rokov

 

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2020

JUBILEUM v mesiaci máj 2021 oslávili:

Terézia Kobolková
Olešná - 90 rokov

Miroslav Kolesár
Olešná - 80 rokov

Anna Kotyrová
Olešná - 75 rokov

František Jaroš
Olešná - 70 rokov

František Svitek
Olešná - 70 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2020

JUBILEUM v mesiaci apríl 2021 oslávili:

Emília Jozeková
Olešná - 75 rokov

Terézia Hrušková
Olešná - 85 rokov

Verona Cudráková
Olešná - 85 rokov


 

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2020

JUBILEUM v mesiaci november 2020 oslávili:

Ján Smutek
Olešná - 70 rokov

František Chabroň
Olešná - 75 rokov

Matúš Kubiš
Olešná - 85 rokov


 

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci august 2020

JUBILEUM v mesiaci august 2020 oslávili:

Veronika Šuleková
Olešná - 80 rokov

Jozefa Pionteková
Olešná - 75 rokov

Milan Comorek
Olešná - 70 rokov


 

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci júl 2020

JUBILEUM v mesiaci júl 2020 oslávili:

František Červenec
Olešná - 70 rokov

Štefan Vyrobík
Olešná - 75 rokov

Monika Hrošová
Olešná - 80 rokov

Ladislav Nekoranec
Olešná - 70 rokov

 

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci jún 2020

JUBILEUM v mesiaci jún 2020 oslávil:

Antónia Bydlošáková
Olešná - 70 rokov