Oslávenie životného jubilea najstaršej občianky obce Olešná„Plynie čas,
keď v zrkadle objaví sa vlas,
niť strieborná.
Striebro Vašich vlasov
je náš veľký poklad,
striebro Vašich vlasov
je múdrosti doklad.

Striebro Vašich vlasov
každý z nás si váži,
striebro Vašich vlasov
naša láska stráži.“
 
Život sa skladá z mnohých dní, ktoré prinášajú  svoje radosti, no aj bežné starosti. Z času na čas však príde v živote každého človeka deň, ktorý je niečím výnimočný než iné dni – je dôležitý.
Týchto dní je v ľudskom živote  niekoľko a uchovajú sa mu dlho v pamäti. Jedným z takýchto dní bol pre jubilantku pani Rozáliu Palicovú, narodenú 11.01.1915, trvalo bytom Olešná č. 2 - deň 12. január 2015.

 

 

oktober2014  Jubilanti obce Olešná v mesiaci 
október 2014:


Ján Bazger
Olešná č. 159 - 90 rokov

František Mikolaj
Olešná č. 15 - 85 rokov

august2014  Jubilanti obce Olešná v mesiaci august 2014:

 

Veronika Sloviaková  
Olešná č. 475 - 70 rokov


Ján Škuľavík  
Olešná č. 626 - 75 rokov


Veronika Riečičiarová
Olešná č. 601 - 80 rokov