manzelstvooktober2013 Manželstvo v mesiaci október 2013 uzatvorili:

Milan Grečmal a Mgr. Emília Kožáková
dňa 6.10.2012 v obci Staškov
 manzelstvoseptember2013 Manželstvo v mesiaci september 2013 uzatvorili:

Peter Horčičák a Daša Fojtíková
dňa 21.9.2013 v obci Olešná
 manzelstvoaugust2013 Manželstvo v mesiaci august 2013 uzatvorili:

Ing. Milan Bazger a Ing. Zuzana Karasová
dňa 4.8.2013 v meste Turzovka;

Peter Kolesár a Ivana Jarošová
dňa 11.8.2013 v meste Turzovka
 manzelstvojul2013 Manželstvo v mesiaci júl 2013 uzatvorili:

Michal Tobiška a Marika Nekorancová
dňa 20.7.2013 v meste Čadca
 manzelstvoapril2013 Manželstvo v mesiaci apríl 2013 uzatvorili:

Dušan Stopka a Iveta Steinigerová
dňa 6.4.2013 v obci Olešná
manzelstvojul2012  Manželstvo v mesiaci júl 2012 uzatvorili:

Ing. Radoslav Felc  a Mgr. Katarína
Kudláčová
dňa 7.7.2012  v meste Turzovka;