august2015

JUBILEUM v mesiaci august 2015 oslávili:

Anna Golisová
Olešná č. 195 - 75 rokov

 

Jozefa Pionteková
Olešná č. 526 – 70 rokov

 

Veronika Šuleková
Olešná č. 452 - 75 rokov


 

jul2015

JUBILEUM v mesiaci júl 2015 oslávili:

Mária Durajová
Olešná č. 166  - 70 rokov


Pavol Frolo
Olešná č. 142 - 80 rokov

 

Pavol Černek
Olešná č. 524 - 80 rokov

 

Monika Hrošová,
Olešná č. 589 - 75 rokov

 

Štefan Vyrobík,
Olešná č. 660 - 70 rokov

 

jun2015

JUBILEUM v mesiaci jún 2015 oslávili:

Pavol Palica
Olešná č. 39 - 90 rokov


Mária Blažeková
Olešná č. 515  -  70 rokov


Milan Gavlák
Olešná č. 650 -  70 rokov

maj2015

JUBILEUM v mesiaci máj 2015 oslávil:

František  Kramarčík
Olešná č. 555 - 70 rokov
april2015

JUBILEUM v mesiaci apríl 2015 oslávili:

Emília Lašová
Olešná č. 503    - 80 rokov


Jozef Hruška
Olešná č. 218    - 80 rokov

 

František Bocko
Olešná č. 554    - 70 rokov

 

marec2015

JUBILEUM v mesiaci marec 2015 oslávila:

Anna Moskáľová
Olešná č. 610 - 70 rokov

 

februar2015

JUBILEUM v mesiaci február 2015 oslávili:

Mária Turáková
Olešná č. 190  - 80 rokov


Anna Kováčiková
Olešná č. 627  - 75 rokov

januar2015  

JUBILEUM v mesiaci január 2015 oslávili:

 

Veronika Zimková
Olešná č. 544 - 75 rokov

 

Jozef Koniar
Olešná č. 548 - 70 rokov

 

Štefan Zajac
Olešná č. 612 - 70 rokov
 
Rozália Palicová
Olešná č. 2 - 100 rokov