jun2014  Jubilanti obce Olešná v mesiaci jún 2014:

 

Pavol Matlák
Olešná č. 168 - 75 rokov

Štefánia Škuľaviková

Olešná č. 201 - 85 rokov


Štefan Cvinček

Olešná č. 538 - 70 rokov


Anna Škulaviková

Olešná č. 491 - 75 rokov
 
Jozef Škripek
Olešná č. 527 - 70 rokov

 manzelstvojun2014 Manželstvo v mesiaci jún 2014 uzatvorili:

Radovan Maslík a Zuzana Gacíková
dňa 07.06.2014 v Turzovke

Ján Perďoch a Martina Černeková
dňa 21.06.2014 v obci Olešná
 maj2014 Jubilanti obce Olešná v mesiaci máj 2014:

Elena Mindeková,
Olešná č. 590 - 75 rokov
 
Lukáš Riečičiar,
Olešná č. 601 - 80 rokov


Jana Bytčanková,
Olešná č. 508 - 70 rokov

 manzelstvomaj2014 Manželstvo v mesiaci máj 2014 uzatvorili:

Roman Badžgoň a Miriama Balalová
dňa 03.05.2014 v obci Olešná;
 
Róbert Cvikel a Myroslava Ivanivna Holubka
dňa 17.05.2014 v obci Olešná;
 
Štefan Kubištel a Ing. Darina Chabroňová
dňa 24.05.2014 v obci Olešná
 april2014 Jubilanti obce Olešná v mesiaci apríl 2014:

Mária Fugenová,
Olešná č. 504 - 70 rokov


Verona Fojtíková,

Olešná č. 542 - 80 rokov


Štefánia Michalinová,

Olešná č. 83 - 70 rokov

 manzelstvoapril2014 Manželstvo v mesiaci apríl 2014 uzatvorili:

Ján Badžgoň a Michaela Vykydalová
dňa 26.4.2014 v obci Olešná
 marec2014 Jubilanti obce Olešná v mesiaci marec 2014:

Štefan Jaroš,
Olešná č. 410 - 75 rokov
 februar2014 Jubilanti obce Olešná v mesiaci február 2014:

Anna Gunčagová,
Olešná č. 396 - 75 rokov

Mária Gembická,
Olešná č. 1 - 75 rokov

Mária Danadová,
Olešná č. 622 - 75 rokov

Viera Jarošová,
Olešná č. 410 - 70 rokov