oktober2014  Jubilanti obce Olešná v mesiaci 
október 2014:


Ján Bazger
Olešná č. 159 - 90 rokov

František Mikolaj
Olešná č. 15 - 85 rokov

 manzelstvooktober2014 Manželstvo v mesiaci október 2014 uzavreli:

Tomáš Kočiš a Veronika Holazová
dňa 18.10.2014 v Olešnej
september2014  Jubilanti obce Olešná v mesiaci 
september 2014:


Terézia Červencová

Olešná č. 592 - 90 rokov


Mária Frolová
Olešná č. 142 - 75 rokov

august2014  Jubilanti obce Olešná v mesiaci august 2014:

 

Veronika Sloviaková  
Olešná č. 475 - 70 rokov


Ján Škuľavík  
Olešná č. 626 - 75 rokov


Veronika Riečičiarová
Olešná č. 601 - 80 rokov

jul2014  Jubilanti obce Olešná v mesiaci júl 2014:

 

Mária Badžgoňová
Olešná č. 204 - 85 rokov


Mária Soviarová
Olešná č. 147 - 80 rokov


Terézia Ďurkáčová
Olešná č. 381 - 80 rokov

 manzelstvojul2014 Manželstvo v mesiaci júl 2014 uzavreli:

Martin Fusko a Adriána Frolová
dňa 12.07.2014 v Turzovke
jun2014  Jubilanti obce Olešná v mesiaci jún 2014:

 

Pavol Matlák
Olešná č. 168 - 75 rokov

Štefánia Škuľaviková

Olešná č. 201 - 85 rokov


Štefan Cvinček

Olešná č. 538 - 70 rokov


Anna Škulaviková

Olešná č. 491 - 75 rokov
 
Jozef Škripek
Olešná č. 527 - 70 rokov

 manzelstvojun2014 Manželstvo v mesiaci jún 2014 uzatvorili:

Radovan Maslík a Zuzana Gacíková
dňa 07.06.2014 v Turzovke

Ján Perďoch a Martina Černeková
dňa 21.06.2014 v obci Olešná