september 2016

JUBILEUM v mesiaci október 2016 oslávila:

Anna Masliková
Olešná č. 159 - 70 rokov

september 2016

JUBILEUM v mesiaci september 2016 oslávili:

Mária Klečková
Olešná č. 490  - 80 rokov

Anna Pončková
Olešná č. 575 - 70 rokov

Jozefa Meričková
Olešná č. 165 - 70 rokov  

Rudolf Blažek
Olešná č. 275 - 75 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci marec 2016

JUBILEUM v mesiaci august 2016 oslávili:

Mária Černeková
Olešná č. 557 - 80 rokov
JUBILANTI obce Olešná v mesiaci marec 2016

JUBILEUM v mesiaci júl 2016 oslávili:

Emília Chabroňová
Olešná č. 506 - 70 rokov

Terézia Badurová             
Olešná č. 222 - 75 rokov

Mária Trlíková                 
Olešná č. 183 - 75 rokov

Mária Kamenišťáková
Olešná č. 462 - 80 rokov

Jozefa Barčíková
Olešná č. 87 - 70 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci marec 2016

JUBILEUM v mesiaci jún 2016 oslávili:

Anna Grigová,
Olešná č. 496 - 75 rokov
 
Sidónia Golisová,
Olešná č. 186 - 70 rokov 

Anna Kamenišťaková,
Olešná č. 268 - 85 rokov

Veronika Kubišová,
Olešná č. 285 - 80 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci marec 2016

JUBILEUM v mesiaci máj 2016 oslávili:

Mária Palicová
Olešná č. 460 - 75 rokov

Miroslav Kolesár
Olešná č. 637 - 75 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci marec 2016

JUBILEUM v mesiaci apríl 2016 oslávili:

Verona Cudráková
Olešná č. 29 - 80 rokov

Pavol Nekoranec
Olešná č. 570 - 70 rokov

Emília Jozeková
Olešná č. 582 - 70 rokov

Terézia Hrušková
Olešná č. 262 - 80 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci marec 2016

JUBILEUM v mesiaci marec 2016 oslávili:

Zuzana Bazgerová,
Olešná č. 525 - 75 rokov

Vincencia Jarošová,
Olešná č. 466 - 75 rokov