september2014  Jubilanti obce Olešná v mesiaci 
september 2014:


Terézia Červencová

Olešná č. 592 - 90 rokov


Mária Frolová
Olešná č. 142 - 75 rokov

august2014  Jubilanti obce Olešná v mesiaci august 2014:

 

Veronika Sloviaková  
Olešná č. 475 - 70 rokov


Ján Škuľavík  
Olešná č. 626 - 75 rokov


Veronika Riečičiarová
Olešná č. 601 - 80 rokov

jul2014  Jubilanti obce Olešná v mesiaci júl 2014:

 

Mária Badžgoňová
Olešná č. 204 - 85 rokov


Mária Soviarová
Olešná č. 147 - 80 rokov


Terézia Ďurkáčová
Olešná č. 381 - 80 rokov

 manzelstvojul2014 Manželstvo v mesiaci júl 2014 uzavreli:

Martin Fusko a Adriána Frolová
dňa 12.07.2014 v Turzovke
jun2014  Jubilanti obce Olešná v mesiaci jún 2014:

 

Pavol Matlák
Olešná č. 168 - 75 rokov

Štefánia Škuľaviková

Olešná č. 201 - 85 rokov


Štefan Cvinček

Olešná č. 538 - 70 rokov


Anna Škulaviková

Olešná č. 491 - 75 rokov
 
Jozef Škripek
Olešná č. 527 - 70 rokov

 manzelstvojun2014 Manželstvo v mesiaci jún 2014 uzatvorili:

Radovan Maslík a Zuzana Gacíková
dňa 07.06.2014 v Turzovke

Ján Perďoch a Martina Černeková
dňa 21.06.2014 v obci Olešná
 maj2014 Jubilanti obce Olešná v mesiaci máj 2014:

Elena Mindeková,
Olešná č. 590 - 75 rokov
 
Lukáš Riečičiar,
Olešná č. 601 - 80 rokov


Jana Bytčanková,
Olešná č. 508 - 70 rokov

 manzelstvomaj2014 Manželstvo v mesiaci máj 2014 uzatvorili:

Roman Badžgoň a Miriama Balalová
dňa 03.05.2014 v obci Olešná;
 
Róbert Cvikel a Myroslava Ivanivna Holubka
dňa 17.05.2014 v obci Olešná;
 
Štefan Kubištel a Ing. Darina Chabroňová
dňa 24.05.2014 v obci Olešná