marec2015

JUBILEUM v mesiaci marec 2015 oslávila:

Anna Moskáľová
Olešná č. 610 - 70 rokov

 

februar2015

JUBILEUM v mesiaci február 2015 oslávili:

Mária Turáková
Olešná č. 190  - 80 rokov


Anna Kováčiková
Olešná č. 627  - 75 rokov

januar2015  

JUBILEUM v mesiaci január 2015 oslávili:

 

Veronika Zimková
Olešná č. 544 - 75 rokov

 

Jozef Koniar
Olešná č. 548 - 70 rokov

 

Štefan Zajac
Olešná č. 612 - 70 rokov
 
Rozália Palicová
Olešná č. 2 - 100 rokov

Oslávenie životného jubilea najstaršej občianky obce Olešná„Plynie čas,
keď v zrkadle objaví sa vlas,
niť strieborná.
Striebro Vašich vlasov
je náš veľký poklad,
striebro Vašich vlasov
je múdrosti doklad.

Striebro Vašich vlasov
každý z nás si váži,
striebro Vašich vlasov
naša láska stráži.“
 
Život sa skladá z mnohých dní, ktoré prinášajú  svoje radosti, no aj bežné starosti. Z času na čas však príde v živote každého človeka deň, ktorý je niečím výnimočný než iné dni – je dôležitý.
Týchto dní je v ľudskom živote  niekoľko a uchovajú sa mu dlho v pamäti. Jedným z takýchto dní bol pre jubilantku pani Rozáliu Palicovú, narodenú 11.01.1915, trvalo bytom Olešná č. 2 - deň 12. január 2015.

 

 

december2014  Jubilanti obce Olešná v mesiaci 
december 2014:


Vladimír Pleva
Olešná č. 600 - 80 rokov 

Jozefa Gajdičiarová
Olešná č. 564 - 70 rokov

Rozália Bašovská
Olešná č. 523 - 75 rokov

november2014  Jubilanti obce Olešná v mesiaci 
november 2014:


Miroslav Kamenišťák

Olešná č. 462 - 80 rokov


Anna Fojtíková

Olešná č. 495 - 70 rokov
 
Mária Bobeková
Olešná č. 89 - 80 rokov


Milan Belko
Olešná č. 649 - 70 rokov 

oktober2014  Jubilanti obce Olešná v mesiaci 
október 2014:


Ján Bazger
Olešná č. 159 - 90 rokov

František Mikolaj
Olešná č. 15 - 85 rokov

 manzelstvooktober2014 Manželstvo v mesiaci október 2014 uzavreli:

Tomáš Kočiš a Veronika Holazová
dňa 18.10.2014 v Olešnej