jubileum

JUBILEUM v mesiaci február 2017 oslávili:

Anna Barnošáková    
Olešná č. 244 - 95 rokov

Augustín  Bašovský      
Olešná č. 523 - 80 rokov

jubileum

JUBILEUM v mesiaci január 2017 oslávili:

Rozália Palicová
Olešná č. 2 - 102  rokov 

Rudolf Šašlák
Olešná č. 563 - 70 rokov

František Fojtík
Olešná č. 495 - 80 rokov   

Štefánia Černeková
Olešná č. 524 - 75 rokov

Štefánia Chrobáková
Olešná č. 470 - 80 rokov

Pavel Bukovec
Olešná č. 690 - 80 rokov

september 2016

JUBILEUM v mesiaci december 2016 oslávili:

Štefan Bobek
Olešná č. 89 - 85 rokov  

Anna Grečmalová
Olešná č. 507 - 90 rokov

Justín Zajac
bytom Olešná č. 364 - 70 rokov

 

september 2016

JUBILEUM v mesiaci október 2016 oslávila:

Anna Masliková
Olešná č. 159 - 70 rokov

september 2016

JUBILEUM v mesiaci september 2016 oslávili:

Mária Klečková
Olešná č. 490  - 80 rokov

Anna Pončková
Olešná č. 575 - 70 rokov

Jozefa Meričková
Olešná č. 165 - 70 rokov  

Rudolf Blažek
Olešná č. 275 - 75 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci marec 2016

JUBILEUM v mesiaci august 2016 oslávili:

Mária Černeková
Olešná č. 557 - 80 rokov
JUBILANTI obce Olešná v mesiaci marec 2016

JUBILEUM v mesiaci júl 2016 oslávili:

Emília Chabroňová
Olešná č. 506 - 70 rokov

Terézia Badurová             
Olešná č. 222 - 75 rokov

Mária Trlíková                 
Olešná č. 183 - 75 rokov

Mária Kamenišťáková
Olešná č. 462 - 80 rokov

Jozefa Barčíková
Olešná č. 87 - 70 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci marec 2016

JUBILEUM v mesiaci jún 2016 oslávili:

Anna Grigová,
Olešná č. 496 - 75 rokov
 
Sidónia Golisová,
Olešná č. 186 - 70 rokov 

Anna Kamenišťaková,
Olešná č. 268 - 85 rokov

Veronika Kubišová,
Olešná č. 285 - 80 rokov