maj2017

JUBILEUM v mesiaci jún 2017 oslávili:

Florentína Bazgerová
Olešná č. 207 - 90 rokov

Emília Kriščáková
Olešná č. 541 - 70 rokov

Štefánia Hrušková
Olešná č. 511 - 95 rokov

Veronika Plechová
Olešná č. 113 - 90 rokov

Rudolf Bobek
Olešná č. 480 - 80 rokov

Mária Torčíková
Olešná č. 235 - 95 rokov

Pavol Frolo
Olešná č. 578 - 70 rokov

Anna Bednáriková
Olešná č. 565 - 70 rokov

Pavol Korduliak
Olešná č. 615 - 70 rokov

Jana Slováková
Olešná č. 561 - 70 rokov

maj2017

JUBILEUM v mesiaci máj 2017 oslávili:

Terézia Lovasová
Olešná č. 476 - 75 rokov

Anna Svitková
Olešná č. 514 - 70 rokov

Ľudovít Krkoška
Olešná č. 206 - 85 rokov

Štefánia Kolesárová
Olešná č. 637 - 75 rokov

RSDr. Anton Kubiš
Olešná č. 292 - 70 rokov

Dňa 02. 05.2017 nás vo veku 102 rokov opustila najstaršia občianka našej obce, pani Rozália Palicová, rod. Dibová, Olešná č. 2, posledná rozlúčka so zosnulou pani Rozáliou Palicovou bude v sobotu 06.05.2017 o 11:00 hod. v Dome smútku Turzovka.
Posledná rozlúčka bude pokračovať na cintoríne Olešná – Sklený vrch.

jubileum

JUBILEUM v mesiaci apríl 2017 oslávili:

Štefánia Kontríková
Olešná č. 533 - 75 rokov

Milan Merička
Olešná č. 165 - 70 rokov

Ľudmila Chabroňová
Olešná č. 718 - 70 rokov

Anna Bobeková
bytom Olešná č. 499 - 70 rokov

 

jubileum

JUBILEUM v mesiaci marec 2017 oslávila:

Jozefa Čečotková
Olešná č. 605 - 70 rokov

jubileum

JUBILEUM v mesiaci február 2017 oslávili:

Anna Barnošáková    
Olešná č. 244 - 95 rokov

Augustín  Bašovský      
Olešná č. 523 - 80 rokov

jubileum

JUBILEUM v mesiaci január 2017 oslávili:

Rozália Palicová
Olešná č. 2 - 102  rokov 

Rudolf Šašlák
Olešná č. 563 - 70 rokov

František Fojtík
Olešná č. 495 - 80 rokov   

Štefánia Černeková
Olešná č. 524 - 75 rokov

Štefánia Chrobáková
Olešná č. 470 - 80 rokov

Pavel Bukovec
Olešná č. 690 - 80 rokov

september 2016

JUBILEUM v mesiaci december 2016 oslávili:

Štefan Bobek
Olešná č. 89 - 85 rokov  

Anna Grečmalová
Olešná č. 507 - 90 rokov

Justín Zajac
bytom Olešná č. 364 - 70 rokov