JUBILANTI obce Olešná v mesiaci február 2018

JUBILEUM v mesiaci február 2018 oslávili:

Jozefa Husárová
Olešná č. 177 - 75 rokov

Terézia Odrobiňáková
Olešná č. 534 - 75 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci január 2018

JUBILEUM v mesiaci január 2018 oslávili:

Jozefa Trliková
Olešná č. 479 - 75 rokov

Antónia Straková
Olešná č. 116 - 75 rokov

Žofia Kožáková
Olešná č. 455 - 85 rokov

Ján Molovčák
Olešná č. 529 - 75 rokov

Ladislav Hroš
Olešná č. 589 - 80 rokov

Anna Pupiková
Olešná č. 179 - 80 rokov

Milan Fojtík
Olešná č. 349 - 70 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci december 2017

JUBILEUM v mesiaci december 2017 oslávili:

Eva Šeligová
Olešná č. 546 - 80 rokov

Matúš Kriščák
Olešná č. 541 - 70 rokov

Mária Maslíková
Olešná č. 308 - 70 rokov

Paulína Bukovcová
Olešná č. 690 - 80 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2017

JUBILEUM v mesiaci november 2017 oslávili:

Marta Škripková
Olešná č. 527 - 70 rokov

Anna Palicová
Olešná č. 528 - 85 rokov

Mária Šašláková
Olešná č. 563 - 70 rokov

Anna Škulavíková
Olešná č. 626 - 70 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci október 2017

JUBILEUM v mesiaci október 2017 oslávili:

Terézia  Jarošová
Olešná č. 216 - 80 rokov

Anna Zemaníková
Olešná č. 530 - 70 rokov


 

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci september 2017

JUBILEUM v mesiaci september 2017 oslávili:

Milan Fojtík
Olešná č. 651 - 70 rokov

Emília Pantoková
Olešná č. 134 - 85 rokov

 

maj2017

JUBILEUM v mesiaci august 2017 oslávili:

Ján Nekoranec
Olešná č. 553 - 70  rokov

Štefánia Fialová
Olešná č. 522 - 75 rokov

Anna Rudinská
Olešná č. 449 - 80 rokov
 
Mária Mikolajová
Olešná č. 630 - 85 rokov
 
Terézia Kubišová
Olešná č. 305 - 80 rokov
 
Ján Cisárik
Olešná č. 488 - 80 rokov

 

maj2017

JUBILEUM v mesiaci júl 2017 oslávil:

Štefan Badžgoň
Olešná č. 643 - 70 rokov