JUBILANTI obce Olešná v mesiaci máj 2018

JUBILEUM v mesiaci máj 2018 oslávili:

Tadeáš Bednár
Olešná č. 427 - 75. rokov

Paulína Plevová
Olešná č. 600 - 80. rokov

Mária Škulavíková
Olešná č. 624 - 70. rokov

 

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci apríl 2018

JUBILEUM v mesiaci apríl 2018 oslávili:

Veronika Šamajová
Olešná č. 569 - 70. rokov

Margita Saksonová
Olešná č. 65 - 85. rokov

Bartolomej Fugen
Olešná č. 504 - 80. rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci marec 2018

JUBILEUM v mesiaci marec 2018 oslávili:

Mária Klečková
Olešná č. 617 -
80. rokov

František Piontek
Olešná č. 526 -
75. rokov

Emília Cvinčeková
Olešná č. 567 -
70. rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci február 2018

JUBILEUM v mesiaci február 2018 oslávili:

Jozefa Husárová
Olešná č. 177 - 75 rokov

Terézia Odrobiňáková
Olešná č. 534 - 75 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci január 2018

JUBILEUM v mesiaci január 2018 oslávili:

Jozefa Trliková
Olešná č. 479 - 75 rokov

Antónia Straková
Olešná č. 116 - 75 rokov

Žofia Kožáková
Olešná č. 455 - 85 rokov

Ján Molovčák
Olešná č. 529 - 75 rokov

Ladislav Hroš
Olešná č. 589 - 80 rokov

Anna Pupiková
Olešná č. 179 - 80 rokov

Milan Fojtík
Olešná č. 349 - 70 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci december 2017

JUBILEUM v mesiaci december 2017 oslávili:

Eva Šeligová
Olešná č. 546 - 80 rokov

Matúš Kriščák
Olešná č. 541 - 70 rokov

Mária Maslíková
Olešná č. 308 - 70 rokov

Paulína Bukovcová
Olešná č. 690 - 80 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2017

JUBILEUM v mesiaci november 2017 oslávili:

Marta Škripková
Olešná č. 527 - 70 rokov

Anna Palicová
Olešná č. 528 - 85 rokov

Mária Šašláková
Olešná č. 563 - 70 rokov

Anna Škulavíková
Olešná č. 626 - 70 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci október 2017

JUBILEUM v mesiaci október 2017 oslávili:

Terézia  Jarošová
Olešná č. 216 - 80 rokov

Anna Zemaníková
Olešná č. 530 - 70 rokov