jubileum

JUBILEUM v mesiaci apríl 2017 oslávili:

Štefánia Kontríková
Olešná č. 533 - 75 rokov

Milan Merička
Olešná č. 165 - 70 rokov

Ľudmila Chabroňová
Olešná č. 718 - 70 rokov

Anna Bobeková
bytom Olešná č. 499 - 70 rokov

 

jubileum

JUBILEUM v mesiaci marec 2017 oslávila:

Jozefa Čečotková
Olešná č. 605 - 70 rokov

jubileum

JUBILEUM v mesiaci február 2017 oslávili:

Anna Barnošáková    
Olešná č. 244 - 95 rokov

Augustín  Bašovský      
Olešná č. 523 - 80 rokov

jubileum

JUBILEUM v mesiaci január 2017 oslávili:

Rozália Palicová
Olešná č. 2 - 102  rokov 

Rudolf Šašlák
Olešná č. 563 - 70 rokov

František Fojtík
Olešná č. 495 - 80 rokov   

Štefánia Černeková
Olešná č. 524 - 75 rokov

Štefánia Chrobáková
Olešná č. 470 - 80 rokov

Pavel Bukovec
Olešná č. 690 - 80 rokov

september 2016

JUBILEUM v mesiaci december 2016 oslávili:

Štefan Bobek
Olešná č. 89 - 85 rokov  

Anna Grečmalová
Olešná č. 507 - 90 rokov

Justín Zajac
bytom Olešná č. 364 - 70 rokov

 

september 2016

JUBILEUM v mesiaci október 2016 oslávila:

Anna Masliková
Olešná č. 159 - 70 rokov

september 2016

JUBILEUM v mesiaci september 2016 oslávili:

Mária Klečková
Olešná č. 490  - 80 rokov

Anna Pončková
Olešná č. 575 - 70 rokov

Jozefa Meričková
Olešná č. 165 - 70 rokov  

Rudolf Blažek
Olešná č. 275 - 75 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci marec 2016

JUBILEUM v mesiaci august 2016 oslávili:

Mária Černeková
Olešná č. 557 - 80 rokov