JUBILANTI obce Olešná v mesiaci december 2018

JUBILEUM v mesiaci december 2018 oslávili:

I. Pončková
Olešná - 80 rokov

M. Bobeková
Olešná - 75 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2018

JUBILEUM v mesiaci november 2018 oslávili:

C. Hrčková
Olešná - 85 rokov

T. Zajacová
Olešná - 70 rokov

Š. Pončka
Olešná - 75 rokov

P. Janík
Olešná - 75 rokov

M. Svitková
Olešná - 75 rokov

P. Kudláč
Olešná - 70 rokov

A. Balažová
Olešná - 75 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci august 2018


JUBILEUM v mesiaci august 2018 oslávili:

T. Murčová
Olešná - 80 rokov

E. Mikolajová
Olešná - 85 rokov

V. Urbánková
Olešná - 75 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci júl 2018

JUBILEUM v mesiaci júl 2018 oslávili:

A. Gavláková
Olešná - 70 rokov

A. Romaníková
Olešná - 75 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci jún 2018

JUBILEUM v mesiaci jún 2018 oslávili:

K. Cudráková
Olešná - 85 rokov

A. Blažeková
Olešná - 80 rokov

A. Kvašňovská
Olešná - 70 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci máj 2018

JUBILEUM v mesiaci máj 2018 oslávili:

Tadeáš Bednár
Olešná č. 427 - 75. rokov

Paulína Plevová
Olešná č. 600 - 80. rokov

Mária Škulavíková
Olešná č. 624 - 70. rokov

 

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci apríl 2018

JUBILEUM v mesiaci apríl 2018 oslávili:

Veronika Šamajová
Olešná č. 569 - 70. rokov

Margita Saksonová
Olešná č. 65 - 85. rokov

Bartolomej Fugen
Olešná č. 504 - 80. rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci marec 2018

JUBILEUM v mesiaci marec 2018 oslávili:

Mária Klečková
Olešná č. 617 -
80. rokov

František Piontek
Olešná č. 526 -
75. rokov

Emília Cvinčeková
Olešná č. 567 -
70. rokov