JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2017

JUBILEUM v mesiaci november 2017 oslávili:

Marta Škripková
Olešná č. 527 - 70 rokov

Anna Palicová
Olešná č. 528 - 85 rokov

Mária Šašláková
Olešná č. 563 - 70 rokov

Anna Škulavíková
Olešná č. 626 - 70 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci október 2017

JUBILEUM v mesiaci október 2017 oslávili:

Terézia  Jarošová
Olešná č. 216 - 80 rokov

Anna Zemaníková
Olešná č. 530 - 70 rokov


 

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci september 2017

JUBILEUM v mesiaci september 2017 oslávili:

Milan Fojtík
Olešná č. 651 - 70 rokov

Emília Pantoková
Olešná č. 134 - 85 rokov

 

maj2017

JUBILEUM v mesiaci august 2017 oslávili:

Ján Nekoranec
Olešná č. 553 - 70  rokov

Štefánia Fialová
Olešná č. 522 - 75 rokov

Anna Rudinská
Olešná č. 449 - 80 rokov
 
Mária Mikolajová
Olešná č. 630 - 85 rokov
 
Terézia Kubišová
Olešná č. 305 - 80 rokov
 
Ján Cisárik
Olešná č. 488 - 80 rokov

 

maj2017

JUBILEUM v mesiaci júl 2017 oslávil:

Štefan Badžgoň
Olešná č. 643 - 70 rokov

maj2017

JUBILEUM v mesiaci jún 2017 oslávili:

Florentína Bazgerová
Olešná č. 207 - 90 rokov

Emília Kriščáková
Olešná č. 541 - 70 rokov

Štefánia Hrušková
Olešná č. 511 - 95 rokov

Veronika Plechová
Olešná č. 113 - 90 rokov

Rudolf Bobek
Olešná č. 480 - 80 rokov

Mária Torčíková
Olešná č. 235 - 95 rokov

Pavol Frolo
Olešná č. 578 - 70 rokov

Anna Bednáriková
Olešná č. 565 - 70 rokov

Pavol Korduliak
Olešná č. 615 - 70 rokov

Jana Slováková
Olešná č. 561 - 70 rokov

maj2017

JUBILEUM v mesiaci máj 2017 oslávili:

Terézia Lovasová
Olešná č. 476 - 75 rokov

Anna Svitková
Olešná č. 514 - 70 rokov

Ľudovít Krkoška
Olešná č. 206 - 85 rokov

Štefánia Kolesárová
Olešná č. 637 - 75 rokov

RSDr. Anton Kubiš
Olešná č. 292 - 70 rokov

Dňa 02. 05.2017 nás vo veku 102 rokov opustila najstaršia občianka našej obce, pani Rozália Palicová, rod. Dibová, Olešná č. 2, posledná rozlúčka so zosnulou pani Rozáliou Palicovou bude v sobotu 06.05.2017 o 11:00 hod. v Dome smútku Turzovka.
Posledná rozlúčka bude pokračovať na cintoríne Olešná – Sklený vrch.