JUBILANTI obce Olešná v mesiaci august 2019

JUBILEUM v mesiaci august 2019 oslávili:

Veronika Riečičiarová
Olešná - 85 rokov

Veronika Sloviaková
Olešná - 75 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci júl 2019

JUBILEUM v mesiaci júl 2019 oslávili:

Mária Soviarová
Olešná - 85 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci jún 2019

JUBILEUM v mesiaci jún 2019 oslávili:

Štefan Cvinček
Olešná - 75 rokov

Anna Škulavíková
Olešná - 80 rokov

Jozef Škripek
Olešná - 75 rokov

Anton Brezina
Olešná - 70 rokov

Mária Vyrobíková
Olešná - 70 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci apríl 2019

JUBILEUM v mesiaci apríl 2019 oslávili:

E. Červencová
Olešná - 70 rokov

Š. Michalinová
Olešná - 75 rokov

M. Fugenová
Olešná - 75 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci marec 2019

JUBILEUM v mesiaci marec 2019 oslávili:

J. Chabroň
Olešná - 70 rokov

A. Fojtíková
Olešná - 70 rokov

J. Fuček
Olešná - 70 rokov

Š. Jaroš
Olešná - 80 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci február 2019

JUBILEUM v mesiaci február 2019 oslávili:

M. Gembická
Olešná - 80 rokov

V. Jarošová
Olešná - 75 rokov

A. Gunčagová
Olešná - 80 rokov


M. Danadová

Olešná - 80 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci január 2019

JUBILEUM v mesiaci január 2019 oslávili:

Š. Šurlák
Olešná - 75 rokov

J. Čagalová
Olešná - 90 rokov

M. Fučková
Olešná - 75 rokov