JUBILANTI obce Olešná v mesiaci február 2019

JUBILEUM v mesiaci február 2019 oslávili:

M. Gembická
Olešná - 80 rokov

V. Jarošová
Olešná - 75 rokov

A. Gunčagová
Olešná - 80 rokov


M. Danadová

Olešná - 80 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci január 2019

JUBILEUM v mesiaci január 2019 oslávili:

Š. Šurlák
Olešná - 75 rokov

J. Čagalová
Olešná - 90 rokov

M. Fučková
Olešná - 75 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci december 2018

JUBILEUM v mesiaci december 2018 oslávili:

I. Pončková
Olešná - 80 rokov

M. Bobeková
Olešná - 75 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2018

JUBILEUM v mesiaci november 2018 oslávili:

C. Hrčková
Olešná - 85 rokov

T. Zajacová
Olešná - 70 rokov

Š. Pončka
Olešná - 75 rokov

P. Janík
Olešná - 75 rokov

M. Svitková
Olešná - 75 rokov

P. Kudláč
Olešná - 70 rokov

A. Balažová
Olešná - 75 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci august 2018


JUBILEUM v mesiaci august 2018 oslávili:

T. Murčová
Olešná - 80 rokov

E. Mikolajová
Olešná - 85 rokov

V. Urbánková
Olešná - 75 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci júl 2018

JUBILEUM v mesiaci júl 2018 oslávili:

A. Gavláková
Olešná - 70 rokov

A. Romaníková
Olešná - 75 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci jún 2018

JUBILEUM v mesiaci jún 2018 oslávili:

K. Cudráková
Olešná - 85 rokov

A. Blažeková
Olešná - 80 rokov

A. Kvašňovská
Olešná - 70 rokov