JUBILANTI obce Olešná v mesiaci august 2018


JUBILEUM v mesiaci august 2018 oslávili:

T. Murčová
Olešná - 80 rokov

E. Mikolajová
Olešná - 85 rokov

V. Urbánková
Olešná - 75 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci júl 2018

JUBILEUM v mesiaci júl 2018 oslávili:

A. Gavláková
Olešná - 70 rokov

A. Romaníková
Olešná - 75 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci jún 2018

JUBILEUM v mesiaci jún 2018 oslávili:

K. Cudráková
Olešná - 85 rokov

A. Blažeková
Olešná - 80 rokov

A. Kvašňovská
Olešná - 70 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci máj 2018

JUBILEUM v mesiaci máj 2018 oslávili:

Tadeáš Bednár
Olešná č. 427 - 75. rokov

Paulína Plevová
Olešná č. 600 - 80. rokov

Mária Škulavíková
Olešná č. 624 - 70. rokov

 

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci apríl 2018

JUBILEUM v mesiaci apríl 2018 oslávili:

Veronika Šamajová
Olešná č. 569 - 70. rokov

Margita Saksonová
Olešná č. 65 - 85. rokov

Bartolomej Fugen
Olešná č. 504 - 80. rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci marec 2018

JUBILEUM v mesiaci marec 2018 oslávili:

Mária Klečková
Olešná č. 617 -
80. rokov

František Piontek
Olešná č. 526 -
75. rokov

Emília Cvinčeková
Olešná č. 567 -
70. rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci február 2018

JUBILEUM v mesiaci február 2018 oslávili:

Jozefa Husárová
Olešná č. 177 - 75 rokov

Terézia Odrobiňáková
Olešná č. 534 - 75 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci január 2018

JUBILEUM v mesiaci január 2018 oslávili:

Jozefa Trliková
Olešná č. 479 - 75 rokov

Antónia Straková
Olešná č. 116 - 75 rokov

Žofia Kožáková
Olešná č. 455 - 85 rokov

Ján Molovčák
Olešná č. 529 - 75 rokov

Ladislav Hroš
Olešná č. 589 - 80 rokov

Anna Pupiková
Olešná č. 179 - 80 rokov

Milan Fojtík
Olešná č. 349 - 70 rokov