JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2019

JUBILEUM v mesiaci november 2019 oslávili:

Mária Bobeková
Olešná - 85 rokov

Miroslav Kamenišťák
Olešná - 85 rokov

Adela Sloviaková
Olešná - 70 rokov

Milan Belko
Olešná - 75 rokov

Peter Kudláč
Olešná - 70 rokov


 

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci október 2019

JUBILEUM v mesiaci október 2019 oslávil:

Ján Vyrobik
Olešná - 70 rokov

 

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci september 2019

JUBILEUM v mesiaci september 2019 oslávili:

Pavol Kudláč,
Olešná - 70 rokov

Mária Kubišová
Olešná - 70 rokov

Anna Vyrobíková
Olešná - 70 rokov

Oľga Blažeková
Olešná - 70 rokov

Mária Frolová
Olešná - 80 rokov

 

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci august 2019

JUBILEUM v mesiaci august 2019 oslávili:

Veronika Riečičiarová
Olešná - 85 rokov

Veronika Sloviaková
Olešná - 75 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci júl 2019

JUBILEUM v mesiaci júl 2019 oslávili:

Mária Soviarová
Olešná - 85 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci jún 2019

JUBILEUM v mesiaci jún 2019 oslávili:

Štefan Cvinček
Olešná - 75 rokov

Anna Škulavíková
Olešná - 80 rokov

Jozef Škripek
Olešná - 75 rokov

Anton Brezina
Olešná - 70 rokov

Mária Vyrobíková
Olešná - 70 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci apríl 2019

JUBILEUM v mesiaci apríl 2019 oslávili:

E. Červencová
Olešná - 70 rokov

Š. Michalinová
Olešná - 75 rokov

M. Fugenová
Olešná - 75 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci marec 2019

JUBILEUM v mesiaci marec 2019 oslávili:

J. Chabroň
Olešná - 70 rokov

A. Fojtíková
Olešná - 70 rokov

J. Fuček
Olešná - 70 rokov

Š. Jaroš
Olešná - 80 rokov