JUBILANTI obce Olešná v mesiaci máj 2020

JUBILEUM v mesiaci máj 2020 oslávil:

Mária Fojtíková
Olešná - 70 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2020

JUBILEUM v mesiaci apríl 2020 oslávila:

p. Emília Lašová
Olešná - 85 rokov


 

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci február 2020

JUBILEUM v mesiaci február 2020 oslávil:

Štefan Hurík
Olešná - 70 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci január 2020

JUBILEUM v mesiaci január 2020 oslávili:

Ján Perďoch
Olešná - 70 rokov

Štefan Zajac
Olešná - 75 rokov

Emília Bohdaňová
Olešná - 70 rokov

Jozef Koniar
Olešná - 75 rokov

Veronika Zimková
Olešná - 80 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci december 2019

JUBILEUM v mesiaci december 2019 oslávili:

Anna Fojtíková
Olešná - 75 rokov

Mária Hrušková
Olešná - 70 rokov

Anna Kramarčíková
Olešná - 70 rokov

Vladimír Pleva
Olešná - 85 rokov

František Ďurkáč
Olešná - 70 rokov

Rozália Bašovská
Olešná - 80 rokov

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2019

JUBILEUM v mesiaci november 2019 oslávili:

Mária Bobeková
Olešná - 85 rokov

Miroslav Kamenišťák
Olešná - 85 rokov

Adela Sloviaková
Olešná - 70 rokov

Milan Belko
Olešná - 75 rokov

Peter Kudláč
Olešná - 70 rokov


 

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci október 2019

JUBILEUM v mesiaci október 2019 oslávil:

Ján Vyrobik
Olešná - 70 rokov

 

JUBILANTI obce Olešná v mesiaci september 2019

JUBILEUM v mesiaci september 2019 oslávili:

Pavol Kudláč,
Olešná - 70 rokov

Mária Kubišová
Olešná - 70 rokov

Anna Vyrobíková
Olešná - 70 rokov

Oľga Blažeková
Olešná - 70 rokov

Mária Frolová
Olešná - 80 rokov