september 2016

JUBILEUM v mesiaci október 2016 oslávila:

Anna Masliková
Olešná č. 159 - 70 rokov