september 2016

JUBILEUM v mesiaci september 2016 oslávili:

Mária Klečková
Olešná č. 490  - 80 rokov

Anna Pončková
Olešná č. 575 - 70 rokov

Jozefa Meričková
Olešná č. 165 - 70 rokov  

Rudolf Blažek
Olešná č. 275 - 75 rokov