JUBILANTI obce Olešná v mesiaci marec 2016

JUBILEUM v mesiaci august 2016 oslávili:

Mária Černeková
Olešná č. 557 - 80 rokov