JUBILANTI obce Olešná v mesiaci marec 2016

JUBILEUM v mesiaci júl 2016 oslávili:

Emília Chabroňová
Olešná č. 506 - 70 rokov

Terézia Badurová             
Olešná č. 222 - 75 rokov

Mária Trlíková                 
Olešná č. 183 - 75 rokov

Mária Kamenišťáková
Olešná č. 462 - 80 rokov

Jozefa Barčíková
Olešná č. 87 - 70 rokov