JUBILANTI obce Olešná v mesiaci marec 2016

JUBILEUM v mesiaci jún 2016 oslávili:

Anna Grigová,
Olešná č. 496 - 75 rokov
 
Sidónia Golisová,
Olešná č. 186 - 70 rokov 

Anna Kamenišťaková,
Olešná č. 268 - 85 rokov

Veronika Kubišová,
Olešná č. 285 - 80 rokov