JUBILANTI obce Olešná v mesiaci marec 2016

JUBILEUM v mesiaci máj 2016 oslávili:

Mária Palicová
Olešná č. 460 - 75 rokov

Miroslav Kolesár
Olešná č. 637 - 75 rokov