JUBILANTI obce Olešná v mesiaci marec 2016

JUBILEUM v mesiaci apríl 2016 oslávili:

Verona Cudráková
Olešná č. 29 - 80 rokov

Pavol Nekoranec
Olešná č. 570 - 70 rokov

Emília Jozeková
Olešná č. 582 - 70 rokov

Terézia Hrušková
Olešná č. 262 - 80 rokov