JUBILANTI obce Olešná v mesiaci marec 2016

JUBILEUM v mesiaci marec 2016 oslávili:

Zuzana Bazgerová,
Olešná č. 525 - 75 rokov

Vincencia Jarošová,
Olešná č. 466 - 75 rokov