Životné jubileum najstaršej občianky obce Olešná - 101 rokovŽivot človeka prináša mnoho zážitkov. Príjemných, nad ktorými sa pousmeje i tých zložitejších, kedy si človek povzdychne. V nespočetnom množstve okamihov sa deň čo deň premietajú do mozaiky, ktorá tvorí náš život. Zložitý a krásny. Čím viac rokov, tým viac zážitkov. Čím viac rokov, tým viac farieb prepletených do úžasných tvarov. Aký nádherný obraz vznikne pri čísle 101.

Dňa 11.januára 2016 oslávila svoje krásne životné jubileum 101 rokov pani Rozália Palicová z Olešnej.


K tomuto sviatku prišiel oslávenkyni zaželať veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania aj pán starosta obce Olešná Štefan Cudrák s pracovníčkou A. Moskálovou, ktorí p. Palicovej zároveň odovzdali pamätný list, upomienkové predmety a kyticu kvetov. P. Palicová sa zároveň podpísala do pamätnej knihy. Pri príjemnom rozhovore v kruhu rodiny si s p. Palicovou pripomenuli najvýznamnejšie udalosti života oslávenkyne. Určite aj v tomto prípade je naplnený úryvok básne Želanie od Milana Rúfusa: „ ...Aj napriek tvojim šedinám, vždy budeš pre nás jediná, aj napriek tvojim vráskam, hreje ťa naša láska...“.