JUBILANTI obce Olešná v mesiaci január 2016

JUBILEUM v mesiaci január 2016 oslávili:


Rozália Palicová
Olešná č. 2 - 101 rokov

Jozef Šulek

Olešná č. 452 - 80 rokov