JUBILANTI obce Olešná v mesiaci november 2015

JUBILEUM v mesiaci november 2015 oslávili:


Štefan Fuček

Olešná č. 323 - 80 rokov


Emília Střalková

Olešná č. 229 - 80 rokov


František Chabroň

Olešná č. 718 - 70 rokov


Štefan Škulavík

Olešná č. 624 - 70 rokov


Matúš Kubiš

Olešná č. 305 - 80 rokov